Wat we doen

Stichting Casa Nadar zorgt voor financiële ondersteuning van het gezin van de Roemeense moeder Magda (43) en haar 3 kinderen Brigita (16 jaar), Magdalena (12 jaar) en Loti (11 jaar).

De reden hiervoor is om na jarenlange begeleiding het gezin weer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Moeder heeft echter geen inkomen door haar arbeidsongeschiktheid. Door het gezin te onderhouden en zo de kinderen de kans te geven om hun studie af te ronden, kunnen ze straks weer zichzelf onderhouden. Omdat het in Roemenië gebruikelijk is dat kinderen hun ouders financieel onderhouden, als deze op leeftijd komen, is dit het einddoel van onze stichting: De drie kinderen zijn klaar met school en onderhouden samen het gezin. Dan zal ook de bijdrage van de stichting kunnen stoppen. Lees hier meer over de achtergrond van dit gezin en waarom deze steun nodig is.

We geven met onze hulp de kinderen hoop op een goede toekomst! Helpt u mee?

Helpen kan met een eenmalige of periodieke gift.

Wie we zijn

Ons bestuur bestaat uit:

Ada van Ballegooijen – Voorzitter

 

 

 

Hetty Gombert – Secretaris

 

 

 

Albert Jan Gombert – Penningmeester

 

 

 

Annemieke Westeneng -alg. lid.

 

 

 


Adviseurs:

Erwin en Ruth Zijlstra,
President en vice president Fundatia Lidia.

 

 

Adriana Gabor,
Bestuurslid Fundatia Lidia.
Lokaal wonende lerares van alle betrokken kinderen

Historie

Sinds 2007 krijgt het gezin hulp van de Roemeense Stichting ‘Fundatia Lidia’. Deze stichting bevond zich in op het platteland van Roemenië in het dorpje Spinus, ongeveer 35 km van de stad Oradea. Deze stichting werkte samen met Roemenen maar werd altijd geleid door Nederlanders en had het doel om kinderen te helpen d.m.v. onderwijs en begeleiding.

De kinderen van het gezin werden door de week opgevangen en brachten dan de weekenden thuis door. Later werd dit dagopvang: na schooltijd kwamen de kinderen voor een maaltijd en om te douchen. Vervolgens was het tijd om huiswerk te maken of om te spelen totdat ze ’s avonds weer naar huis gingen. Deze hulp was voldoende totdat er in 2011 een crisis ontstond. De thuissituatie werd erg onveilig door huiselijk geweld en alcohol misbruik, zodat er echt ingegrepen moest worden. Dit was de aanleiding om als moeder en kinderen, los van hun vader, naar het terrein van de stichting te verhuizen om onder begeleiding van familie Zijlstra te gaan wonen. De verwachting was dat dit een tijdelijke oplossing was, maar moeder had dusdanig begeleiding nodig dat het een jarenlange periode is geworden. De kinderen kregen weer liefde, structuur en veiligheid en kregen toegang tot gezondheidszorg en goed onderwijs en -niet onbelangrijk- goed te eten. Hiermee zijn ze uit de armoede gehaald en kregen ze weer de kans op een normaal bestaan. Ze hadden kwalitatief opeens een leven zoals hun vriendjes en vriendinnetjes. 

Na deze jarenlange ondersteuning werd het tijd om weer zelfstandig te gaan wonen. Er is een huis aangekocht in het buurdorp Nadar en stap voor stap werden fondsen gegenereerd om het huis te renoveren. Rond september 2018 zal het gezin daadwerkelijk verhuizen. In het dorp is de sociale controle groot en hebben ze al veel kennissen. Ze zullen worden bijgestaan door de voormalige kleuterjuf van de kinderen die nog steeds goed contact met hen en met ons als team heeft.

Helaas moest de stichting Fundatia Lidia onverwachts stoppen, omdat de leidinggevende familie Zijlstra, om gezondheidsredenen van hun kindje weer naar Nederland moest emigreren. Voor de lokale begeleiding zal juf Adriana zorgen. Ze woont om de hoek. En samen met haar kerkgemeenschap (waar het gezin inmiddels ook deel van uit maakt) zal ze voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen. Ook zullen fondsen vanuit Nederland via haar uitgegeven worden, zodat er controle blijft op wat er met uw geld gebeurt.