Historie

Sinds 2007 krijgt het gezin hulp van de Roemeense Stichting ‘Fundatia Lidia’. Deze stichting bevond zich in op het platteland van Roemenië in het dorpje Spinus, ongeveer 35 km van de stad Oradea. Deze stichting werkte samen met Roemenen maar werd altijd geleid door Nederlanders en had het doel om kinderen te helpen d.m.v. onderwijs en begeleiding.

De kinderen van het gezin werden door de week opgevangen en brachten dan de weekenden thuis door. Later werd dit dagopvang: na schooltijd kwamen de kinderen voor een maaltijd en om te douchen. Vervolgens was het tijd om huiswerk te maken of om te spelen totdat ze ’s avonds weer naar huis gingen. Deze hulp was voldoende totdat er in 2011 een crisis ontstond. De thuissituatie werd erg onveilig door huiselijk geweld en alcohol misbruik, zodat er echt ingegrepen moest worden. Dit was de aanleiding om als moeder en kinderen, los van hun vader, naar het terrein van de stichting te verhuizen om onder begeleiding van de familie Zijlstra te gaan wonen. De verwachting was dat dit een tijdelijke oplossing was, maar moeder had dusdanig begeleiding nodig dat het een jarenlange periode is geworden. De kinderen kregen weer liefde, structuur en veiligheid en kregen toegang tot gezondheidszorg en goed onderwijs en -niet onbelangrijk- goed te eten. Hiermee zijn ze uit de armoede gehaald en kregen ze weer de kans op een normaal bestaan. Ze hadden kwalitatief opeens een leven zoals hun vriendjes en vriendinnetjes. 

Na deze jarenlange ondersteuning werd het tijd om weer zelfstandig te gaan wonen. Er is een huis aangekocht in het buurdorp Nadar en stap voor stap werden fondsen gegenereerd om het huis te renoveren. In september 2018 is het gezin daadwerkelijk verhuisd. In het dorp is de sociale controle groot en hebben ze al veel kennissen.

Helaas moest de stichting Fundatia Lidia onverwachts stoppen met haar activiteiten in Spinus, omdat de leidinggevende familie Zijlstra, om gezondheidsredenen van hun kindje weer naar Nederland moest emigreren.

Voor de lokale begeleiding zal juf Adriana zorgen. Ze woont om de hoek. En samen met haar kerkgemeenschap (waar het gezin inmiddels ook deel van uit maakt) zal ze voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen. Ook zullen fondsen vanuit Nederland via haar uitgegeven worden, zodat er controle blijft op wat er met uw geld gebeurt.