Wat we doen

Visie

Stichting Casa Nadar vindt, dat ook Roemeense kinderen recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien zonder zorgen om levensonderhoud en onderwijs.

Missie

Stichting Casa Nadar ziet het daarom als haar missie om er voor te zorgen dat deze kinderen:

  • toegang krijgen tot lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg,
  • kunnen beschikken over fatsoenlijke woonruimte;
  • naar school kunnen gaan en een opleiding volgen voor een beroep
  • sociaal en maatschappelijk deel uitmaken van de samenleving, zoals dat ook voor andere kinderen geldt

Aanleiding

Stichting Casa Nadar is opgericht  voor financiële ondersteuning en begeleiding van het gezin van de Roemeense moeder Magda (47) en haar 3 kinderen Brigita (19 jaar), Magdalena (16 jaar) en Loti (15 jaar).

De reden hiervoor is om na jarenlange begeleiding het gezin weer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Moeder heeft echter geen inkomen. Door het gezin te onderhouden en zo de kinderen de kans te geven om hun studie af te ronden, kunnen ze straks weer zichzelf onderhouden. Omdat het in Roemenië gebruikelijk is dat kinderen hun ouders financieel onderhouden, als deze op leeftijd komen, is dit het einddoel van onze stichting: De drie kinderen zijn klaar met school en onderhouden samen het gezin. Dan zal ook de bijdrage van de stichting kunnen stoppen. Lees hier meer over de achtergrond van dit gezin en waarom deze steun nodig is.

Inmiddels beschikt het gezin ook over een eigen inkomen. Daardoor is er minder steun nodig dan aanvankelijk werd gedacht.

Om die reden is de doelstelling uitgebreid en willen we ook andere projecten in Roemeenië helpen. Dat moeten dan projecten zijn, die kinderen helpen die in een vergelijkbare situatie verkeren.

We geven met onze hulp de kinderen hoop op een goede toekomst! Helpt u mee?

Helpen kan op verschillende manieren. Klik hier om te lezen hoe