Verantwoording

Helaas is negatief beslist op onze aanvraag voor de ANBI-status. We zouden voor minstens 90% het algemeen belang moeten dienen en dat is niet het geval. Vooral ook vanwege de waarborgen voor het gezin Varga, die we in ons beleidsplan hebben ingebouwd.

Niettemin voldoen we wel aan de eisen die ANBI stelt met betrekking tot he tpubliceren van ons beleidsplan en jaarverslagen.

Beleidsplan

Jaarverslag 2017 en 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022